Резултати од упис

ПИЈАНО

Број Име и презиме Бодови
1. Ангелина Секулоска 100
2. Софија Каравилоска 100
3. Милена Ристеска 100
4. Билјана Димоска 100
5. Јана Михајлоска 100
6. Андреј Златески 100
7. Борјан Димоски 100
8. Мила Новоселец 100
9. Алек Марк Талески Илиоски 100
10. Луна Тасеска 100
11. Анастасија Деспотоска 100
12. Бисера Николоска 100
13. Матеа Илиеска 100
14. Ника Стеванов 100
15. Бојана Мирческа 100
16. Ива Конеска 100
17. Ведран Цветкоски 100
18. Ива Стефаноска 100
19. Јана Видеска 95
20. Дамјан Симоноски 90
21. Ведран Петкоски 70
22. Дарко Велески 70

* На листата се наоѓаат сите ученици пријавени за инструментот пијано. После изведената аудиција, само оние ученици кои освоиле 100 бода се примаат како ученици на инструментот пијано.

 

ВИОЛИНА

Број Име и презиме Бодови
1. Калина Петкоска 85
2. Елена Иваноска 90
3. Дамјан Василески 85
4. Матеа Здравеска 95
5. Мелани Трајкоска 70
6. Ангелина Тодеска 100

 

ХАРМОНИКА

Број Име и презиме Бодови
1. Марио Смугрески 85
2. Кристина Петреска 90
3. Борис Трајкоски 100
4. Кристијан Пашовски 90
5. Андреј Силјаноски 90

 

ГИТАРА

Број Име и презиме Бодови
1. Косијана Трајкоска 100
2. Софија Раеска 100
3. Стефан Кочоски 100
4. Методи Здравески 100
5. Давид Зајкоски 90
6. Владимир Патоски 100

 

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

Број Име и презиме Бодови
1. Никола Бошкоски 90
2. Максим Иваноски 100
3. Марко Илиоски 95
4. Филип Иваноски 100
5. Петар Думбалоски 100
6. Андреј Велевачкоски 85
7. Марко Чиртоски 95
8. Стефанија Спасеска 85
9. Александар Ристески 80

 

ФЛЕЈТА

Број Име и презиме Бодови
1. Матеја Николоска 100
2. Александра Василеска 80
3. Мила Спиркоска 90
4. Анастасија Јагуриноска 100
5. Бисера Ангелеска 100

 

ТРУБА

1. Леонид Андоноски 95
2. Михаил Секулоски 100

 

КЛАРИНЕТ

1. Михаил Богданоски 100
2. Стефан Ѓоргиоски 100

 

САКСОФОН

1. Марија Секулоска 100
2. Теодор Ристески 100

 

СОЛО ПЕЕЊЕ

1. Даријан Мирчески 100
2. Леона Јанкоска 100
3. Михаела Пажоска 80
4. Лина Огненоска 90
5. Илина Секулоска 100
6. Михаил Јорданоски 95
7. Барбара Гиноска 100

Учениците кои освоиле повеќе од 70 бодови се примени.

Прием на учениците ќе се одржи на ден 12.09.2022 година во 12:00 часот во просториите на музичкото училиште.